FIA razjasnila preticanje, blokiranje i obilzak zaostalih auta


autor: Miladin Sudimac | datum objave: 05.01.2012.


FIA razjasnila preticanje, blokiranje i obilzak zaostalih auta

©

Ovo pravilo sada je pisano i sadrži ga član 20.3 koji glasi: "Više od jedne promene pravca pri odbrani pozicije, nije dozvoljeno. Svaki vozač koji je pri odbrani pozicije sišao sa idealne putanje, mora da ostavi prostor od jedne širine bolida sa spoljne strane staze pri ulasku u krivinu".

FIA je takođe razjasnila pravilo oko zaostalih auta tokom situacije kada je vozilo sigurnosti na stazi.

Kada se steknu uslovi na stazi zaostali vozači moći će da obiđu lidere i vrate se na začelje kako bi se smanjilo ometanje lidera pri restartu i borbi za liderske pozicije..

Član 40.12, glasi:"Ako kontrola odluči da je bezbedno da se izvrši preticanje i na monitorima se pojavi poruka: "Kola zaostala za krug sada mogu izvršiti obilaženje", sva kola koja su zaostala za krug moraće da obiđu lidere i vozlo sigurnosti kako bi se vratili na začelje u poretku."