Arivabene: "Fetelova strategija nije bila lud potez"


autor: Vladimir Kosjer | datum objave: 23.08.2015.


Arivabene: "Fetelova strategija nije bila lud potez"

©FerrariF1

Fetelov zadnji desni pneumatik eksplodirao je pri velikoj brzini na Kemel pravcu 2 kruga pre kraj. Guma je otkazala u svom 27. krugu i Pireli je to pripisao prirodi gume, odnosno da je ona došla do kraja života. Prisetimo se da su neki timovi vozili srednje tvrde dosta duže.

Pre trke, Pireli je predviđao da srednje tvrde mogu trajati do 40 krugova i Ferari je zasnovao svoju odluku na tome.

"To je bila naša A strategija, glavni plan pre trke", rekao je Arivabene. "Odluku smo doneli u 11 sati juče ujutro. Normalno, kada imamo strategijski sastanak on je baziran na osnovu podataka koji su vam dostupni."

"Strategija je bila apsolutno ispravna, jedno zaustavljanje. Hoću odmah da razjasnim da strategiju pravimo tek kada dobijemo sve podatke i na njima se ona zasniva, da ne bude zabune."

"Seb je, razume se, bio veoma razočaran. Kada ste krug i po od trećeg mesta i iznenada to izgubite, kako drugačije da se osećate. I opet se moram vratiti na to, strategija, koliko god agresivna ona bila, zasnovana je na podacima a ne na našim željama. Nismo niti glupi niti ludi da rizikujemo bezbednost vozača tako što nemamo ispravne podatke. Naš posao je urađen korektno."

Arivabene dodaje da Pireli nije kritikovao strategiju, niti je u jednom trenutku bio protiv nje, kako pre trke tako i tokom.

"Imamo inženjera iz Pirelija, svi timovi ih imaju, pa vas pitam šta mislite da taj inženjer radi kod nas? On nije tamo da odmara, nego da proverava pneumatike, da prati sve parametre, šta radite i da daje tumačenja podataka timu."

"Nismo dobili ni jedno upozorenje, mogu da vam pokažem potvrdu toga."

On takođe dodaje da ne žele da se nađu u verbalnom ratu sa Pirelijem.

"Ne želim da krenemo sa ovom pričom, Mauricio je rekao ovo o Pireliju i Pireli je rekao to o Ferariju, itd itd. Trka je gotova, svi razumemo Fetelovo razočarenje i to je to. Ne želim da počinjemo svađu, pošto to i nije moja poenta."