Tehnički fokus: Odgovori FIA-a o odlukama oko budućih motora


autor: Miladin Sudimac | datum objave: 01.07.2011.


Tehnički fokus: Odgovori FIA-a o odlukama oko budućih motora

©

-Svetsko veće moto sportaglasalo je 29. juna. Šta je odlučeno?

POsle konsultacija sa vlasnicima Formule 1 i trenutnim proizvođačima motora odlučeno je da se ratifikuje odluka o uvođenju V6 turbo motora od 2014-e na dalje. Promene u pravilima inicijalno smo usvojili 3. juna. Ceo sadržaj pravila za sezonu 2014 biće objavljen u narednom periodu.

-Da li će V6 motori koristiti više goriva od prvobitno planiranih četvorocilindričnih?

Ne. Da bi usmerili inženjere na razvoj efikasnosti agregata, tehnička pravila nalažu kontrolu dotoka goriva. KAda smo razgovarali sa proizvođačima o novim pravilima i njihovim zahtevima ovaj stav nije menjan. Efikasnost motora odnosno potrebe za njegovom efikasnošću ostale su nepromenjene.

-Zašto je povećan broj obrtaja sa 12000 na 15000/ u minutu. Da li je to čisto zbog zvuka F1 motora?

Ne. Ovaj parametar promenjen je sa 12000 na 15000 obrtaja u minutu da bi se dozvolila veća fleksibilnost u snazi i bolja manipulacija energijom i gorivom. Ipak, kao posledica nove arhitekture (V6) i promene u broju obrtaja motori će zvučati drugačije ali će ostati zvuk prepoznatljiv za Formulu 1.

Da li će broj povećani broj obrtaja promeniti potrošnju goriva?

Ne. Kao što smo rekli. ograničenje protoka odnosno dotoka goriva ostaće isto. Tehnologija ostaje ista, a kao posledica povećanja broja obrtaja biće ograničenje za inženjere odnosno povećan rad na smanjenjnu trenja i efikasnosti motora. Izazov će biti još veći od originalno planiranog i tako povećati tehnološki razvoj i liderstvo Formule 1.

-Da li je FIA zadržala palnirane uređaje za povraćaj energije originalno planirane za upotrebu na četvorocilndričnim motorima?

Da, koncept je ostao isti kao što je planiran za motore sa 4 cilindra. Ovaj novi pogonski sklop biće dramatičan iskorak napred u efikasnosti iskorišćenja goriva i menadžmenta energijom.

Da li će se proizvođači već angažovani na razvoju motora sa četiri cilinda suočiti sa povećanim troškovima, a sada i sa preusmerenjem na dizajn V6 motora?

U našem znanju je da je pet prizvođača radilo na predloženom motoru sa 4 cilindra. Oni sada moraju adaptirati i preusmeriti svoje projekte što će sigurno izazvati dodatne troškove u zavisnosti koliko daleko su otišli sa svojim projektom. Ova evolucij napravljena je i podržana od sva četiri proizvođača trenutno prisutna u Formuli 1.

Zašto je sada uvođenje novih motora pomereno za još jednu godinu?

Odluka da se odloži primena pravila o novim agregatima došla je na zahtev trenutnih proizvođača motora u Formuli 1. Njihov zahtev za dodatnim vremenom povezana je sa promenom u arhitekturi motoram, a takođe da bi se osigurali i pouzdanost i izdržljivost motora preko 4000km.

Da li će sistem za povraćaj energije - "ERS" imati uticaj na razvoj i proizvodnju automobila?

Da. Jasnoa potreba auto industrije je da se smanji emisija izduvnih gasova što znači da će menadžment energijom miti jedan od glavnih ključeva proizvodnje što efikasnijeg pogonskog sklopa. KERS je već u Formuli 1, a uvođenje iskorišćenja izduvnih gasova je još jedno tehnološko polje koje treba istražiti. Formula 1 vraća se i u ulogu jednog od pokretača razvoja turbo motora. Sva ta istraživanja imaće benefite i dobrinose u saznanjima koji će se u budućnosti koristiti u auto industriji.

Specifikacije motora sa unutrašnjim sagorevanjem:

1600cc, V6

15000 o/min. (maksimalno)

Direktno ubrizgavanje goriva do 500 bara

Jedna turbo jedinica

Kontrolisan dotok goriva

Specifikacije sistema za skladištenje i povraćaj energije:

Kinetički sistem 120kW na zadnjim točkovima

Sistem za povraćaj energije izduva povezan sa turbo punjačem

Izvor:FIA