Velika Nagrada Španije

Ime staze: Katalunja

Mesto: Katalunja

Drzava: Španija

Datum: 10-05-2015

Krugova: 66

Duzina staze: 4.655

Ukupna duzina staze: 307.104

Rekord staze: 1:21:670 - K. Raikonen (2008)

Katalunja